Gamborg menighedsråd

    Menighedsrådets e-post adresse: 7838@sogn.dk
 

Sognepræst
Jette Holm Rosendal
Kauslundevej 51
Kauslunde
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 31 21
Mobil tlf. 81 92 75 23
e-mail: jela@km.dk

 

Formand og kontaktperson
Finn Tønnesen
Gamborgvej 36
Gamborg
5500 Middelfart
Tlf. 20 58 10 90
e-mail: lisbeth@finntonnesen.dk 

 

Næstformand
Tove Djørup Møller Jørgensen
Assensvej 233
Gamborg
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 33 43
e-mail: gamborgmontage@mobil.dk

 

Kasserer
Jens Jørgensen
Nymarkvej 5
Gamborg
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 35 30
e-mail: nymarkvej5@gmail.com 

 

Kirkeværge
Dorte Berg
Østerbyvej 3
Middelfart
Tlf. 64 40 35 42
e-mail: ferry@post9.tele.dk

 

Sekretær og kontaktperson
Ellen Brockstedt Rasmussen
Mølleløkken 4
Gamborg
5500 Middelfart
Tlf. 29 33 58 20
e-mail: ellenbrochstedt@live.dk