Kontakt

Sognepræst i Kauslunde-Gamborg 
Jette Holm Rosendal
Tlf.:   64 40 31 21   Mobil tlf. 81 92 75 23
Træffes ikke mandag
e-mail: jela@km.dk
Send sikker e-mail

Kauslunde
Kauslunde menighedsråd: 7824@sogn.dk
Formand Finn Klerens
Mobil tlf. 22 22 22 77
e-mail: finn@klerens.dk
Send sikker e-mail

Graveren i Kauslunde:
Tlf. i graverbygningen: 64 40 36 94
Mobil tlf. 21 29 80 74 
e-mail: kauslunde-kg@mail.dk

Gamborg
Gamborg menighedsråd: 7838@sogn.dk
Formand Finn Tønnesen
Tlf. 20 58 10 90
e-mail: lisbeth@finntonnesen.dk
Send sikker e-mail

Graveren i Gamborg:
Tlf. 64 40 38 18
E-mail: kirk_en@live.dk 
Fri mandag