Valg til menighedsråd

Valg til menighedsråd


# Nyt fra menighedsrådene
Publish date Udgivet af Jette Holm Rosendal, fredag d. 11. september 2020, kl. 12:30
Valg til menighedsråd

Der er valg til alle landets menighedsråd den 15. september. 

Det foregår som en valgforsamling, hvor sognets indbyggere indbydes til at komme og deltage og stille op til menighedsrådet. Det råd, der skal sidde de kommende 4 år og som begynder deres funktionsperiode første søndag i advent.

I Kauslunde afholdes valgforsamlingen i konfirmandstuen ved præstegården, Kauslundevej 51, kl. 19.00.

I Gamborg afholdes valgforsamlingen i Gamborgen, Borrevej 2, kl. 19.00

Menighedsråd er demokrati i det helt nære miljø. Og her varetages mange forskellige opgaver - lige fra kirkebygningens vedligehold til antallet af børnegudstjenester og kirkegårdens udseende. Der holdes møde hver eller hver anden måned, og derudover er der mulighed for at sidde i forskellige udvalg med egne møder. I løbet af året inviteres menighedsråd til forskellige arrangementer og kurser - det er alt sammen frivilligt, hvor meget man ønsker at deltage i det. Men at sidde i et menighedsråd er virkelig at lære kirken at kende indefra. 

Og jo større aldersspredning jo bedre - det samme gælder faglige kompetencer. Men vigtigst er interessen for kirken i lokalområdet, og ønsket om, at den fortsat kan og skal spille med i sognets liv.

Har du tid og lyst til at være med i et arbejde med mening og indhold så mød endelig op til valgforsamlingen i det sogn, du bor i. Har du brug for yderligere info så kontakt gerne formændene:

I Gamborg - Finn Tønnesen, tlf. 20 58 10 90

I Kauslunde - Finn Klerens, tlf. 22 22 22 77 

Velkommen til valgforsamling - et vigtigt møde!