Genforeningsfest

Genforeningsfest


# Nyt fra menighedsråd Gamborg
Udgivelsesdato Udgivet af Jette Holm Rosendal, lørdag d. 1. august 2020, kl. 15:00
Genforeningsfest

 Genforeningsfest

10. juli 1920 red kongen over den gamle grænse lidt nord for Christiansfeld.

I år er det 100 år siden og det fejres mange steder i Danmark – og især i Sønderjylland.

I Gamborg har vi også en mindesten for Genforeningen.

Af disse årsager holder vi også i Gamborg en lille festlighed torsdag den 6. august som er årsdagen for stenens afsløring.

Programmet bliver som følgende:

Kl 17:           Gudstjeneste i Gamborg Kirke.

Grundet Coronarestriktioner bliver det uden salmesang, så vi må være flere i kirken

Kl 18:           Vi samles i anlægget ved bystævnet

Taler ved Eskild Gormsen og Borgmester Johannes Lundsfryd

Derefter synges sangene fra det originale sanghæfte fra stenens afsløring akkompagneret af Tove Jacobsen på klaver. 

Herefter er Menighedsrådet i samarbejde med Bylauget vært ved en sønderjysk ringridderpølse samt øl og vand. Dette foregår i Gamborgen.

Vi håber at se rigtig mange af Jer til en hyggelig aften.