4. søndag efter påske

4. søndag efter påske


# Præstens hjørne
Publish date Udgivet af Jette Holm Rosendal, søndag d. 10. maj 2020, kl. 08:15
4. søndag efter påske

Jesus siger om sig selv, at ”Jeg er vejen, sandheden og livet.” Et lidt specielt udsagn – men som alligevel også siger meget om, Jesus og kristendom. ”Dem, der hørte til Vejen” – sådan kaldte man de første kristne. Det handler om bevægelse, at flytte sig og følge en retning. Kristendom er ikke statisk. Jesus er Vejen, men han viste også vejen. Tro er at følge efter Jesus. Vores vej gennem livet kan være ret lige, men den kan også sno sig og gå over bakker og gennem dale. Men løftet til os er, at Jesus alle steder går med os.

Sandheden – er en svær størrelse – for det meste kan ses fra mange vinkler og fortolkes og udlægges. Men Jesus holder fast på, at han er Sandheden og bliver vi i hans ord, vil vi lære den at kende. Guds sandhed – at han kender os, med alt hvad vi rummer. Af fejl, mørke sider og onde ord – alt til trods, så er hans hånd under os og hans kærlighed omslutter os.

Livet – det vi har fået givet – og må leve efter bedste evne. Glædes over og til tider slås med. Men det er et liv med Gud i ryggen. Påsken kaster stadig sine stråler over disse søndage – og dermed rammer opstandelsens lys også disse ord. Livet er også det evige liv – eller sagt med Grundtvigs ord:

”Så frydelig der til evig tid

 med venner i lys vi tale.” (Den danske salmebog 402,7)

Med ønsket om en velsignet søndag.

Kærlig hilsen

Jette Holm Rosendal