Aflysning af gudstjenester og andre aktiviteter

Aflysning af gudstjenester og andre aktiviteter


# Nyt fra menighedsrådene
Publish date Udgivet af Jette Holm Rosendal, torsdag d. 12. marts 2020, kl. 12:16

Gudstjenesterne aflyst

 Biskopperne har d. 12. 3. udsendt en vejledning til alle præster og menighedsråd. Heri står der bl.a.:

 ”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

 ”Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.”

 ”Behovet for kirkepersonale begrænses mest muligt.”

 Se endvidere pressemeddelelse fra biskopperne:

 https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

Hvis man har bestilt en kirkelig handling, dåb, vielse eller begravelse, til afholdelse indenfor de næste to uger, vil man bliver kontaktet af en præst for at aftale, hvordan handlingen kan forløbe under disse former, eller om der evt. er mulighed for at udskyde den til et senere tidspunkt.