Nyt fra Gamborg menighedsråd

Nyt fra Gamborg menighedsråd


# Nyt fra menighedsråd Gamborg
Publish date Udgivet af Jette Holm Rosendal, mandag d. 2. marts 2020, kl. 13:57
Nyt fra Gamborg menighedsråd

Et nyt kirkeår er begyndt og for menighedsrådet det sidste i denne periode. Til efteråret er der valg men allerede den 12. maj afholdes informationsmøde omkring valgprocedure og der gives information omkring arbejdet med og i et menighedsråd. Vi vil gerne opfordre til deltagelse. Endvidere er man altid velkommen til   åbne menighedsrådsmøder og derigennem danne sig et indtryk af menighedsrådets opgaver og arbejde. 

Efteråret og vinteren har været en meget våd periode. Heldigvis har vi ikke haft yderligere indtrængning af vand i kirken. og fugtigheden i kirken er nu som den skal være. Vi er i dialog med Nationalmuseet omkring hvordan og hvornår udbedring af skaderne på altertavle, billeder kan gøres. Vi må blot konstatere at den proces tager tid, der er mange led der skal give tilladelse. Heldigvis er det ikke noget der fylder i kirkens dagligdag. Fra præsten har jeg hørt, at kirken bliver flittigt brugt, der er dejlig mange, der ønsker deres børn døbt i Gamborg Kirke og her i foråret er det som sædvanligt brylluppernes tid. Det glæder vi i menighedsrådet os meget over, og vi vil gøre vores til at kirkegård og kirke vil fortsætte med at være et dejligt sted, hvor også nye generationer har lyst til at komme.

December måned var som altid en hyggelig måned, hvor kirkegården igen er pyntet på smukkeste vis. Vi  beundrer kirkegårdens personale for deres kreative og omhyggelige måde at pynte gravsteder, krukker og kirken på. Det er altid en fornøjelse at se. Jeg ved godt det er deres arbejde, men det arbejde er udført med omhyggelighed og stolthed.  

For øvrigt er det altid dejligt at møde personalet og præsten. Altid bliver vi mødt med et smil, kirkens ord tilpasset med genkendelige strejf fra dagligdagen. Salmerne smukt sunget og orglets toner tilpasset årstiden og dagens tekst.

Som sædvanlig startede 1. søndag i advent med gudstjeneste og efterfølgende velsmagende brunch i Forsamlingshuset. Igen i år var der god opbakning til arrangementet og vi var i år så heldige at kunne afslutte arrangementet med sang leveret af gruppen Nordstemt.

11. december havde vi i kirken koncert med vokalgruppen X-tetten, med lokal islæt. Efterfølgende blev der serveret æbleskiver og kaffe i forsamlingshuset og som altid en hyggelig aften.

En dejlig start på 2020 er Nytårsgudstjenesten 1. jan. kl. 15. Efter gudstjenesten bliver der i våbenhuset  ønsket godt nytår med et glas bobler og kransekage.   

Hvert 4. år er der provstesyn. Det er hos os i år den 13. maj, hvor provst m.fl. kigger forbi Gamborg og der bliver set på kirke og kirkegårdens almene tilstand og ud fra det laves en plan for reparation mm. Endvidere står vi i år for at kirken skal kalkes.

Forårsblomsterne titter frem, længere dag og en lysere tid går vi i møde.

Glædelig Forår

Gamborg Menighedsråd

Ellen Rasmussen, Sekretær