Åbne Menighedsrådsmøder Gamborg

Åbne Menighedsrådsmøder Gamborg


# Åbne menighedsrådsmøder Gamborg
Publish date Udgivet tirsdag d. 10. december 2019, kl. 11:25
Åbne Menighedsrådsmøder Gamborg

Datoerne for de åbne menighedsrådsmøder fastlagt til 22.01, 21.03, 15.08, 02.10, 19.11 alle kl. 19.00 i graverhuset med undtagelse 02.10, der er kl. 16.30.