Nyt fra menighedsrådet Kauslunde

Nyt fra menighedsrådet Kauslunde


# Nyt fra menighedsrådet Kauslunde
Publish date Udgivet af Anonym, tirsdag d. 10. december 2019, kl. 10:30
Nyt fra menighedsrådet Kauslunde

Herhen over sommeren er der desværre sket det, at en af vores faste medhjælpere er blevet syg over længere tid. Derfor kan man møde nye folk på kirkegården. Vi håber, at vi inden længe er tilbage til normale tilstande igen. Vi har været nødt til at hyre et lokalt firma med erfaring indenfor området til erstatning, så ikke planterne helt overtager kirkegården.

Søndag den 8. september bliver starten på den nye skov i Kauslunde.

Et længere forløb med aftaler og møder vil kulminere denne dag. Alle jeg har talt med ser positivt på dette tiltag. Vi håber at en stor del af sognets beboere og andre interesserede vil deltage i plantningen af den nye skov.

Menighedsrådet har her i foråret søgt Middelfart kommunes landdistriktspulje om et beløb til støtte for skovplantningen. Til vores store overraskelse fik vi næsten halvdelen af det beløb, der var i puljen. 300.000 kr. Pengene skal blandt andet bruges til indhegning og låger. De nyplantede træer er meget sårbare de første 3 år og skal derfor beskyttes mod dyr.  Et problem vi jo er alt for godt bekendt med på kirkegården.

Finn Klerens

Formand